Badania i partnerzy

WIĘKSZA SPECJALIZACJA TO WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ.

Filozofia która zawsze charakteryzuje Giuliani to:skupiać się na badaniach i innowacjach.

 

Badania i rozwój zawsze odgrywały istotną rolę w rozwoju firmy odkąd powstał pierwszy zakład produkcyjny. Celem firmy jest oferowanie konsumentom innowacyjnych naukowo i technologicznie zaawansowanych produktów.

 

Badania i rozwój odbywają się w ścisłej współpracy z lekarzami, pacjentami oraz zespołem marketingu tak, aby lepiej zrozumieć oczekiwania rynku i przekształcić je w coraz bardziej efektywne i  awangardowe produkty.

 

Sieć strategicznych partnerstw.

Giuliani działa w ścisłej współpracy z instytucjami akademickimi i opieki zdrowotnej, ośrodkami badawczymi i firmami specjalistycznymi.

Jednym z podstawowych czynników w strategii Giuliani w przeszłości i obecnie jest obszerny, wspólny program badawczy - dzięki któremu został osiągniety przełom w opiece nad skórą wrażliwą.

 

Główni partnerzy instytucjonalni i handlowi:

  • Tor Vergata University (Rzym-Włochy)
  • Bologna University (Włochy)
  • Uniwersytet w Lille (Francja)
  • Mainz University (Niemcy).
  • Bracco Italia (Włochy)
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)

 

uniwersytet w boloniibraccouniwersytet lilleuniwersytet gutenbergator vergata