//////

AUTOPOPRAWKA

Autopoprawką nazywa się poprawkę do projektu ustawy zgłoszoną przez samego projektodawcę. W pracach budżetowych autopoprawki są dość częste — były one np. zgłaszane przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2006 (i to dwukrotnie), dużą autopoprawkę zgłosiła Ra­da Ministrów w toku prac nad ustawą budżetową na rok 2004. Tradycyjnym” powodem zgłaszania autopoprawek jest zmiana rządu w toku prac budżetowych. Jeśli nowy rząd rozpoczyna pracę kilka dni przed upływem terminu przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej, zwy­kłe rząd przedkłada projekt opracowany przez poprzedników, a po pewnym czasie (kilka tygodni) przedkłada Sejmowi autopoprawkę. Podobnie jest, gdy ustępujący rząd zdążył jeszcze przekazać projekt Sejmowi, a nowy rząd chce zaakcentować swe odmienne podejście do budżetu.

Leave a Reply