//////

Archive for the Podstawy politologii Category

Problemy z reprezentowaniem obywateli

Dla wielu obywateli demokratycznych krajów udział w wyborach do parlamentu czy prezydenckich to podstawa do wyrażenia swojego zadowolenia lub niezadowolenia ze sposobu funkcjonowania swoich elit politycznych. Ale coraz częściej na fali obywatelskiego niezadowolenia ze zmian proponowanych przez polityków sprawia, że obywatele czują, iż wybierani przez nich przedstawiciele do władzy centralnej nie mają pojęcia o codziennych trudach życia przeciętnego człowieka. Wszak liczyć mogą na bardzo dobre uposażenia, mieszkania opłacane ze skarbu państwa, służbowy samochód i wiele innych przywilejów, na które przeciętnego obywatele nie tylko nie stać, ale nawet nie marzy o nich. Dlatego rozpasanie elit politycznych coraz częściej prowadzi społeczeństwo do daleko idącego protestu. W niektórych krajach jest to po prostu niechodzenie do wyborów i nieuczestniczenie w życiu politycznym swojego kraju – w innych może to być bardzo brutalne manifestowanie swojego niezadowolenia podczas ulicznych wieców i demonstracji.

Polityka handlowa na terenach dużych miast

Handel jest podstawą obrotu pieniędzmi. Te z kolei są podstawą istnienia i rozwoju pojedynczych miast i miasteczek. Jeżeli w mieście jest dość dobrze rozbudowana i zorganizowana polityka handlowa, wówczas miasto rozwija się prężnie i dynamicznie. Społeczeństwo żyje w dobrych warunkach urbanistycznych oraz nie popada w nędzę. Polityka handlowa jest powodem szeregu następstw. Po pierwsze dzięki niej możemy codziennie rano kupić bułki w sklepie, po drugie mamy pracę (jesteśmy w większości ekspedientami i innymi pracownikami sklepów), po trzecie możemy dzięki ciężkiej pracy kupić wszystko o czym marzymy. Tym samym polityka handlowa jest pewnego rodzaju kołem zamachowym całej gospodarki miejskiej. Ważne w takim przypadku jest to, żeby na kierowniczych i zarządzających politycznymi decyzjami stanowiskach, urzędowali ludzie, którzy dokładnie znają się na takich sprawach. Wówczas wiele mało rozwiniętych obecnie miast, byłoby wielkimi aglomeracjami o bardzo dobrze ustawionej gospodarce handlowej.

Czy są przesłanki nowej rewolucji w Rosji

Od zakończenia ostatnich wyborów do parlamentu rosyjskiego, czyli do Dumy, nie milkną protesty licznych obywateli tego kraju, zarzucających rządzącym władzom fałszerstwa wyborcze. Demonstracje i wiece maja miejsce w największych miastach Rosji, głównie w Moskwie i Petersburgu. Władze jak na razie bez problemu radzą sobie z tym zjawiskiem. Protestujący skupiają różne poglądy, siły polityczne, nie są zorganizowani w swoich protestach. Zwołują się najczęściej poprzez portale społecznościowe. Takim stałym dniem w miesiącu, kiedy protestujący gromadzą się na placach i ulicach miast rosyjskich, jest 31 dzień każdego miesiąca. Oczywistym postulatem protestujących jest żądanie powtórzenia wyborów parlamentarnych. Społeczeństwo rosyjskie chyba powoli dojrzewa do większej dojrzałości demokratycznej, gdyż dotychczas nie notowano tego rodzaju wystąpień. Obserwatorzy polityczni nie sądzą, aby protesty miały jakieś rozstrzygające znaczenie dla niedługo mających się odbyć wyborów prezydenckich w Rosji. Jednak jest to znak, że Rosja pomału będzie wchodziła na drogę przemian demokratycznych.

Polityka gospodarcza w oczach społeczeństwa

Działania państwa mające na celu kontrolę sytuacji gospodarczej i rozwój kraju nazywamy polityka gospodarczą. Polityka gospodarcza charakteryzuje się dwoma głównymi nurtami – dążeniem do jak najwyższego poziomu rozwoju gospodarczego i utrzymanie tego poziomu przez jak najdłuższy czas, oraz w działalności krótko i średnioterminowej, gdzie głównym celem jest wyrównanie tempa rozwoju gospodarczego, który może być zakłócony wahaniami popytu i podaży, niestabilnością, dużymi skokami walut. Długookresowa polityka gospodarcza powinna sprzyjać rozwojowi kraju poprzez wzrost postępu technicznego, wspieranie koniecznych zmian strukturalnych, usprawnianie mechanizmów rynkowych. Tu powinna być dobrze prowadzona polityka regionalna, ochrony konkurencji, prawidłowe przekształcenia własnościowe, wspieranie badań naukowych. Znakomite cele, tylko czy aby politycy o nich pamiętają? Nakłady finansowe na badania naukowe są coraz mniejsze. Mamy wielu zdolnych naukowców, którzy ze względu na brak odpowiednich finansów nie mogą konsekwentnie prowadzić swoich badań. Przekształcenia własności – prawie zawsze towarzyszą im jakieś nieprawidłowości. Brak konkretnej pomocy i ochrony dla najmniejszych firm, które zapewniają byt danej rodziny – statystyki są nieubłagane – coraz więcej małych firm upada, pozostawiając ich właścicieli w dużych kłopotach. Można podać wiele innych przykładów. Wygodnie jest obecnie zasłaniać się globalnym kryzysem, przepisami unijnymi. Kryzys kiedyś się skończy, złe prawo pozostanie – co wtedy powie rząd?

Czy Francuzi dadzą 2 szansę Sarkozyemu

To mogą być najciekawsze wybory nadchodzącego 2012 roku. Drugi co do wielkości kraj w Europie wybierze swojego prezydenta. Będzie się to działo w środku kryzysu strefy euro oraz panującej recesji, gdy Francja cierpi wręcz rekordowe bezrobocie, grozi jej kolejna utrata ratingu, a jej pozycja w Unii Europejskiej wyraźnie słabnie. Reelekcja urzędującego obecnie prezydenta stoi pod wielkim – rosnącym z każdym nieomal dniem – znakiem zapytania, a jego głównym rywalem jest polityk nie dość że bez doświadczenia w rządzie, to jeszcze zupełnie nieznany za granicą. Francuzi ufundują sobie być może swoisty eksperyment – tak wielka jest ich desperacja po 4 latach rządów Sarkozy’ego. Hollande ma 57 lat, z czego aż 32 spędził we francuskiej polityce. Żeby wygrać przyszłe wybory, Hollande musi bezwarunkowo przejść do drugiej tury, zaś w pierwszej jego głównym rywalem będzie Marine Le Pen. Hasło wyborcze jego kampanii brzmi: Jak zaczarować na nowo francuski sen. Swój program planuje ogłosić w styczniu, lecz prawdziwym dopiero testem jego wiarygodności będą recepty, jak zwalczyć kryzys strefy euro, bezrobocie oraz recesję, która zawita najprawdopodobniej do Francji już w nadchodzących miesiącach. Nie może złożyć zbytnich obietnic, bo kasa państwa świeci pustkami.