//////

Archive for the Podstawy politologii Category

Społeczeństwo tradycyjne w obecnym czasie

Polska tradycja przez wiele osób wciąż jest dobrze strzeżona i kultywowana przy nadarzających się okazjach. Z reguły są to wszystkiego rodzaju święta kościelne, które od społeczności katolickiej wymagają pewnych zasad. Niestety społeczeństwo tradycyjne nie ma możliwości istnienia w większości miast. Jest to spowodowane zbyt dużym amalgamatem mieszkańców, którzy pochodzą z różnych rejonów świata. Tożsamość narodowościowa mieszkańców dużych aglomeracji jest na tyle zróżnicowana, że nie pozwala to na kształtowanie polskiej tradycji bez ingerencji nowoczesnych rozwiązań. Tradycyjne społeczeństwo wiąże się zwłaszcza z grupami osób mieszkającymi na wsiach, gdzie wciąż jest dość wysoki stopień kultywowania religijnych zasad. Coraz częściej do dużych miast Polski napływają różne nowości z zagranicy, które coraz częściej degradują nasze tradycyjne zasady. Poza tym głównymi osobami, które wciąż kultywują naszą tradycję są osoby starsze. Zapewne starają się wpajać młodym pokoleniom zasady tradycjonalizmu, jednakże to dla młodego społeczeństwa jest zbyt mało interesujące i ważne, z powodu coraz mniejszego stopnia patriotyzmu.

Ktoś musi rządzić krajem

Dawniej społeczeństwo nie miało takiej szansy rozwoju. Wszystko było nie dostępne, zakazane, miasto i owszem ale odczuwalne było na przykład bezrobocie. Środowisko polityczne jest po to, aby pielęgnować państwo, dbać o dobre kontakty z sąsiadami, utrzymywać porządek. Gdyby nie te jednostki bez wątpienia na świecie zapanowałby chaos. Ludzie niestety bardzo często nie potrafią docenić tego co mają, wręcz przeciwnie, oceniają bardzo negatywnie tych, którym tak naprawdę zawdzięcza się ten cały postęp. W miastach funkcjonuję tysiące firm a co za tym idzie obywatele nie mają problemu z obejmowaniem stanowisk. Każdy wkładając zaangażowanie może osiągnąć sukces. Tak naprawdę obecnie życie jest strasznie wygodne, czas pokazuję, że zarówno większe obszary jak i wsie mogą się wykazać. Teraz człowiek ma możność zarobienia pieniędzy, pokierować tak swoje losy, aby funkcjonować na takim poziomie na jaki zasługuję, dawniej przecież nie udawało się za wiele osiągnąć. Polityka zarówno w mediach, Internecie jest bardzo negatywnie oceniana, społeczeństwo zwyczajnie nie ufa tym ludziom. Właśnie przez takie zachowanie nasza gospodarka jest w stanie zachwiania. Warto zadbać, tak naprawdę o osobiste interesy. Dojść do wartościowych wniosków, czyli rząd w kraju jest niezbędny.