//////

Archive for the Polska polityka Category

Trwają prace nad nowym systemem finansowania Kościoła w Polsce

Od dłuższego czasu mówi się w naszym kraju o zmianie sposobu finansowania Kościoła. Temat ten nabrał wyraźnie tempa, wraz z kolejnymi informacjami dotyczącymi skandalicznych historii z udziałem Funduszu Kościelnego. Podczas konferencji zorganizowanej przez arcybiskupa Stanisława Budzika została podana do publicznej wiadomości informacja, że już w marcu bieżącego roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Wspólnej Episkopatu i polskiego rządu zostanie powołany do życia zespół, który zajmie się opracowaniem nowego systemu, w jaki będzie finansowany Kościół katolicki w naszym kraju. Strona kościelna proponuje na wstępie rozwiązania podobne do tych, jakie zostały zastosowane we Włoszech. Tam istnieje system, według którego osoba, deklarująca się jako wierząca, sama decyduje o odpisaniu określonego promila swojego podatku na rzecz Kościoła, którego jest wyznawcą. Arcybiskup dodał podczas konferencji, że Kościół jest otwarty w tej kwestii również na inne rozwiązania. Zmianę w sposobie finansowania Kościoła w Polsce zapowiedział premier Donald Tusk, podczas swojego expose w Sejmie.

Nowa taktyka działań wojskowych w Afganistanie

Od szeregu miesięcy zmieniła się taktyka działań wojskowych w Afganistanie. Być może strategia ta powstała, aby skuteczniej walczyć z talibami, gdyż dotychczasowe metody nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Nowa taktyka działań jest stosowana głównie przez żołnierzy amerykańskich i australijskich. Strategia jest nazywana: uprowadź lub zabij. Fizycznie polega na częstych, nocnych patrolach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu do walk nocnych. Stosowane są patrole zmotoryzowane, jak też przy wykorzystaniu śmigłowców bojowych. Patrole są kierowane w ściśle określone miejsca, wskazane przez informatorów, rekrutujących się wśród mieszkańców Afganistanu i współpracujących z wojskami interwencyjnymi. Informatorzy przekazują, w jakich miejscach mogą przebywać talibowie oraz którzy z mieszkańców danej prowincji współpracują czy sprzyjają talibom. Założenia akcji są takie, że jeśli nie ma możliwości ujęcia wskazanej przez informatorów osoby, należy ja zabić. W tego typu akcjach zginęło już wielu mieszkańców Afganistanu. Takie działanie powoduje, że mieszkańcy tego kraju są coraz bardziej przeciwko interwencji wojsk sojuszniczych, gdyż – według ich relacji – w akcjach tych giną zazwyczaj niewinni ludzie, nie związani w żaden sposób z talibami.

Spadek zaufania do elit politycznych

Obywatele nielubiący głosować ani brać udziału w innych politycznych aktywnościach bardzo często w ten sposób chcą manifestować swoją niechęć do elity politycznej, którą w wielu demokracjach liberalnych oskarża się o całkowite oderwanie od realiów życia przeciętnego obywatela. A więc obywatele nie chcą głosować na polityków, co do których na pierwszy rzut oka widać, że doskonale zarabiają, mają dodatkowe funkcje i posady związane z następnymi dietami i uposażeniami. Jednocześnie wszyscy rozumieją, że immunitet i odpowiednia pensja dla polityka najwyższego szczebla centralnego ma być w teorii zabezpieczeniem przed jego korumpowaniem czy wpływaniem na tworzone przez niego prawo zastraszaniem, szantażem czy innymi metodami. Niestety jednak coraz częściej obywatele widzą, że prawa zmieniane przez polityków nie mają większego sensu a tworzone w pośpiechu liczne ustawy trzeba poprawiać i nowelizować zanim jeszcze na dobre wejdą w życie. W takich warunkach zaufanie do elit politycznych mocno spada.

Na obecne społeczeństwo składają się trzy klasy obywateli

Mimo tego, że w dzisiejszych czasach nie mówi się głośno o klasach społecznych zamieszkujących dane państwo jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. To i tak nasze społeczeństwo zwłaszcza w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju technologii informatycznej możemy śmiało podzielić na trzy klasy obywateli. Podział ten przedstawia się następująco pierwsza klasa i w zasadzie najważniejsza to specjaliści z zakresu różnych, multimediów którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne świadomie i zgodnie z wytyczonymi celami programują i nadają społeczeństwu pożądany kształt. Do drugiej klasy możemy zaliczyć osoby, których głównym celem jest polityka państwa są to osoby rządzące, młode nie mające zasadniczo żadnego wpływu na tworzenie informacji, ale doskonale znające Internet i nowoczesne urządzenia za pomocą, których są w stanie każdą informację tak przekształcić, aby była na ich korzyść. Trzecia grupa społeczna to wszyscy pozostali, którzy w codziennym życiu korzystają zaledwie z dwóch cudów techniki a mianowicie telewizora i telefonu. Do tej grupy należą ludzie starsi starej daty, którzy nowoczesne komputery i dostęp do sieci uważają za zupełnie zbędne w swoim życiu i niepotrzebne.