//////

Archive for the Światowa polityka Category

Wyjątkowa liczba dni wolnych od pracy w roku 2012

Na początku obecnego roku, po sięgnięciu do nowego kalendarza, wielu z nas może mieć bardzo dobre nastroje. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy lubią długo i często wypoczywać, lubią długie weekendy i łączenie dni wolnych w zbitki, co powoduje wiele wolnych dni do wykorzystania. Okazuje się bowiem, że w roku 2012, który jest rokiem przestępnym, będzie bardzo dużo dni wolnych od pracy, bo aż 114. Oczywiście chodzi tu o soboty, niedziele, święta kościelne i państwowe, dni ustawowo wolne od pracy. Doliczamy do tego jeszcze urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, który to przysługuje po 10 latach pracy. Powstaje pytanie, czy w dobie nadciągającego kryzysu i niepewności na rynkach finansowych stać nas, jako społeczeństwo, na tak wiele dni bez pracy? Przecież wtedy nic się nie produkuje, nie tworzy, są to dni jakby stracone dla gospodarki. Niektóre społeczeństwa, powodowane właśnie narastającym kryzysem, zmniejszają ustawowo dni wolne od pracy. Dobrym przykładem są tu Portugalczycy, gdzie rząd, w porozumieniu z portugalskim episkopatem, w obecnym roku wykreślił z kalendarza aż 4 dni wolne dotychczas od pracy. Co ciekawe, wyjątkowo korzystny układ świąt i dni wolnych w nowym roku spowoduje zapewne, że będziemy wypoczywać jeszcze dłużej, wykorzystując różne formy wolnego i łącząc dni wolne ze sobą pomostami.

Czy grozi nam nowy zbrojny konflikt

Z każdym dniem coraz bardziej zaognia się sytuacja w okolicy Cieśniny Ormuz. Iran głosi, że nie ulęknie się USA, Izraela ani nikogo innego i w razie nałożenia na ten kraj sankcji finansowych, zablokuje w sposób skuteczny cieśnine Ormuz, uniemożliwiając statkom transport ropy naftowej w tym rejonie. Należy w tym momencie powiedzieć, jak ważne dla światowej gospodarki jest to miejsce, gdyż przepływa tędy około 30% całej światowej ropy naftowej. W rejonie tym Amerykanie gromadzą swoja flotę morska, głównie lotniskowce. Minister obrony USA – Leon Panetta podał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są gotowe do działania, gdyby Iran podjął jakiekolwiek kroki zmierzające do zamknięcia Cieśniny Ormuz. Cała sprawa rozbija się o irański program atomowy. Kraj ten konsekwentnie odmawia poddania się kontroli w tym zakresie przedstawicielom Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii Atomowej, z siedziba w Wiedniu. Społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza Stany Zjednoczone i Izrael, jest zaniepokojona irańskim programem atomowym.

Obecność przed kamerami

Od kiedy obok w miarę rzetelnie tworzonych mediów zaczęło pojawiać się coraz więcej tabloidów i plotkarskich mediów opierających się wyłącznie na różnego rodzaju spekulacjach, obraźliwych tekstach i fotomontażach, wiele gwiazd i osób publicznych spotkało się z ogromną i stałą negatywną kampanią. W przypadku wielu gwiazd showbiznesu jednak taka fama okazywała się nie mniej korzystnie wpływająca na wyniki, jak obecność w głównych mediach w pozytywnym kontekście. Utarło się powiedzenie, że nie ważne jak piszą, ważne żeby dobrze zapisali nazwisko. Obecność w mediach w jakimkolwiek kontekście może zapewnić dzisiaj przeciętnemu celebrycie wystarczającą uwagę do tego, aby odnieść nagły komercyjny sukces. Tutaj nawet negatywne i szokujące opinie społeczeństwa na czyjś temat mogą posłużyć de facto jako koło zamachowe niekończącej się popularności i obecności przed kamerami. Jednak w przypadku osób niezwiązanych z showbiznesem, polityków czy biznesmenów, kontrolowanie swojego wizerunku medialnego jest bardzo ważne.

Czy społeczeństwo miejskie posiada swoje grupy?

Gdyby się zastanowić i powiedzieć, gdzie powstaje najwięcej przeróżnych subkultur to odpowiedź z pewnością nie zajęłaby wiele czasu. Bowiem, każdy wie, że największy odsetek subkultur powstaje oczywiście w miastach. Bardzo często zdarza się, że nie są to wcale te najbardziej znane subkultury typu: metale, punki czy skini albo jakieś mniejszości narodowe. Coraz częściej powstaję ugrupowania zrzeszające na przykład ludzi interesujących się tym, choćby wędkowaniem. Ostatnio dużą popularność zdobywają tak zwane grupy zawodowe. Mogą je tworzyć przypuśćmy policjanci czy lekarze czy przedstawiciele każdego innego zawodu. Najbardziej charakterystyczne w tym wszystkim jest to, że każda grupa ma swój własny specyficzny idiolekt. Czymże jednak ten idiolekt jest? Jest to język danej grupy, w przypadku lekarzy może być to po prostu specjalna terminologia, którą się posługują. Zdarza się także, że powstają społeczności w zależności od miejsca zamieszkania. Stąd tak często słyszy się, że chuligani z jednej dzielnicy pobili się z chuliganami z dzielnicy innej.

Komisja Europejska wezwała Orbana na dywanik

Komisja Europejska strofuje Węgry, że ustawa o banku centralnym łamie prawo unijne, tak samo jak ustawa o ochronie danych osobowych. Viktor Orban wyraził chęć dyskusji z Komisją Europejską na te tematy. Jeśli Orban nie dogada się z Komisją Europejską, to może ona skierować sprawę do sądu, co może skutkować karami finansowymi. Postawa Orbana daje jednak nadzieję na kompromis i polubowne rozwiązanie sprawy. Krytycy rządów Orbana, uważają, że naciski Unii Europejskiej są niewystarczające. Obawiają się łamania wolności słowa czy wolności wyznania, jak również zagrożenia dla wolnych wyborów. Unia Europejska ma możliwość ukarania państwa członkowskiego, które nie przestrzega europejskich wartości. Ukarane państwo może stracić prawo głosu w Radzie Unii Europejskiej, to znaczy, że podczas głosowania na aktami legislacyjnymi zdanie ministrów ukaranego kraju nie było by brane pod uwagę. To byłoby olbrzymie upokorzenie danego kraju, ponieważ musiałby przestrzegać prawa unijnego nie mając wpływu na uchwalanie konkretnych aktów. Decyzja stwierdzająca łamanie zasad przez konkretne państwo musi być podjęta jednomyślnie.