//////

Archive for the Światowa polityka Category

Czy w dobie rosnącego kryzysu możemy oczekiwać na wsparcie z środków unijnych

Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, każdego roku nasz kraj korzysta z dobrodziejstwa środków unijnych, które w ramach różnych funduszy szerokim strumieniem wpływają do naszego kraju. Jest to tym bardziej pozytywna sytuacja, że Polska stała się liderem w wykorzystaniu właśnie środków unijnych. Jednak ten dobry trend może wkrótce się niestety zakończyć. A wszystko za sprawa kryzysu gospodarek europejskich, europejskich tym w strefie euro. Środki finansowe, z których obecnie korzysta nasz kraj, były przyznane na lata 2007 2013. Od roku 2014 w Unii Europejskiej będzie zupełnie nowy budżet. Już w roku bieżącym rozpoczną się negocjacje w sprawie właśnie uchwalenia przyszłego budżetu Unii Europejskiej. I w tym tkwi cały problem. Rozlewający się coraz szerzej na całą Europę kryzys zniechęci zapewne kraje europejskie, skupione w Unii i będące płatnikiem netto, do przeznaczenia dla biedniejszych krajów Unii znacznych środków finansowych. W tej sytuacji Polska i inne, świeżo przyjęte do Unii kraje mogą bardzo stracić. Nasi dyplomaci zapowiadają ostrą walkę o dobry dla nas budżet unijny.