//////

Czy jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym

Tolerancja – termin znany z socjologii odnosił się niegdyś do wyznawców innych religii. Ze względu na wędrówki narodowościowe, poszczególne grupy etniczne osiedlały się na terenach należących do innego narodu, wnosząc do danego społeczeństwa swoje obyczaje, kulturę, religię. Adaptacja w nowym środowisku przebiegała różnie – czasem wręcz dochodziło do krwawych potyczek pomiędzy grupami narodowościowymi. Dziś tolerancja rozszerzyła swoje odniesienie do odmiennych światopoglądów i orientacji seksualnych. Dużą rolę odgrywają tu media i politycy, którzy powinni podkreślać akceptację dla odmienności drugiego człowieka, bez względu na jego kolor skóry, język, kulturę, światopogląd, religię. Nasze społeczeństwo uważa się za tolerancyjne, rzeczywiście, w ostatnich kilkudziesięciu latach zmienił się nasz stosunek do innych – ożywienie międzynarodowych kontaktów sprawiło, że akceptujemy bez problemu imigrantów z Chin, Wietnamu, wschodniej Europy. A jako potwierdzeniem tych dobrych zmian jest wybór czarnoskórego posła na obecną kadencję sejmu. Daleko nam natomiast do właściwej tolerancji w stosunku do związków partnerskich i związanych z tym w większości orientacji seksualnych. Niestety, zły przykład dają nam sami politycy.

Leave a Reply