//////

Czy są przesłanki nowej rewolucji w Rosji

Od zakończenia ostatnich wyborów do parlamentu rosyjskiego, czyli do Dumy, nie milkną protesty licznych obywateli tego kraju, zarzucających rządzącym władzom fałszerstwa wyborcze. Demonstracje i wiece maja miejsce w największych miastach Rosji, głównie w Moskwie i Petersburgu. Władze jak na razie bez problemu radzą sobie z tym zjawiskiem. Protestujący skupiają różne poglądy, siły polityczne, nie są zorganizowani w swoich protestach. Zwołują się najczęściej poprzez portale społecznościowe. Takim stałym dniem w miesiącu, kiedy protestujący gromadzą się na placach i ulicach miast rosyjskich, jest 31 dzień każdego miesiąca. Oczywistym postulatem protestujących jest żądanie powtórzenia wyborów parlamentarnych. Społeczeństwo rosyjskie chyba powoli dojrzewa do większej dojrzałości demokratycznej, gdyż dotychczas nie notowano tego rodzaju wystąpień. Obserwatorzy polityczni nie sądzą, aby protesty miały jakieś rozstrzygające znaczenie dla niedługo mających się odbyć wyborów prezydenckich w Rosji. Jednak jest to znak, że Rosja pomału będzie wchodziła na drogę przemian demokratycznych.

Leave a Reply