//////

Grupy społeczne tworzone w społeczeństwie miejskim

Najwięcej subkultur powstaje w miastach. Często charakterystyczna urbanistyka miasta jest bardzo pożyteczna i kształtowana w zależności od mniejszości mieszkających na danym obszarze. Grupami społecznymi nie tylko są grupy mniejszości narodowych czy subkultur. Często są to ugrupowania ludzi, którzy interesują się tym samym oraz np. grupy zawodowe. Grupą zawodową mogą być np. lekarze. Każda grupa społeczna tworzona w społeczeństwie miejskim posługuje się charakterystycznym idiolektem, który ma odróżniać jedną grupę od innych. Poza tym często stawia się na innowacje modowe i charakterystyczną biżuterię, co jest najbardziej charakterystyczne dla różnych subkultur. Idiolekt jest językiem osobniczym, który ma być niejako przedstawicielem naszej przynależności społecznej. Często społeczności miast podzielone są na dzielnice, które także różnią się wobec siebie. Tym samym społeczeństwo miejskie nie musi być zatem w żadnym przypadku jednolite. Można przynależeć do różnych subkultur i porozumiewać się różną odmianą językową.

Leave a Reply