//////

Komisja Europejska wezwała Orbana na dywanik

Komisja Europejska strofuje Węgry, że ustawa o banku centralnym łamie prawo unijne, tak samo jak ustawa o ochronie danych osobowych. Viktor Orban wyraził chęć dyskusji z Komisją Europejską na te tematy. Jeśli Orban nie dogada się z Komisją Europejską, to może ona skierować sprawę do sądu, co może skutkować karami finansowymi. Postawa Orbana daje jednak nadzieję na kompromis i polubowne rozwiązanie sprawy. Krytycy rządów Orbana, uważają, że naciski Unii Europejskiej są niewystarczające. Obawiają się łamania wolności słowa czy wolności wyznania, jak również zagrożenia dla wolnych wyborów. Unia Europejska ma możliwość ukarania państwa członkowskiego, które nie przestrzega europejskich wartości. Ukarane państwo może stracić prawo głosu w Radzie Unii Europejskiej, to znaczy, że podczas głosowania na aktami legislacyjnymi zdanie ministrów ukaranego kraju nie było by brane pod uwagę. To byłoby olbrzymie upokorzenie danego kraju, ponieważ musiałby przestrzegać prawa unijnego nie mając wpływu na uchwalanie konkretnych aktów. Decyzja stwierdzająca łamanie zasad przez konkretne państwo musi być podjęta jednomyślnie.

Leave a Reply