//////

Na obecne społeczeństwo składają się trzy klasy obywateli

Mimo tego, że w dzisiejszych czasach nie mówi się głośno o klasach społecznych zamieszkujących dane państwo jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. To i tak nasze społeczeństwo zwłaszcza w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju technologii informatycznej możemy śmiało podzielić na trzy klasy obywateli. Podział ten przedstawia się następująco pierwsza klasa i w zasadzie najważniejsza to specjaliści z zakresu różnych, multimediów którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne świadomie i zgodnie z wytyczonymi celami programują i nadają społeczeństwu pożądany kształt. Do drugiej klasy możemy zaliczyć osoby, których głównym celem jest polityka państwa są to osoby rządzące, młode nie mające zasadniczo żadnego wpływu na tworzenie informacji, ale doskonale znające Internet i nowoczesne urządzenia za pomocą, których są w stanie każdą informację tak przekształcić, aby była na ich korzyść. Trzecia grupa społeczna to wszyscy pozostali, którzy w codziennym życiu korzystają zaledwie z dwóch cudów techniki a mianowicie telewizora i telefonu. Do tej grupy należą ludzie starsi starej daty, którzy nowoczesne komputery i dostęp do sieci uważają za zupełnie zbędne w swoim życiu i niepotrzebne.

Leave a Reply