//////

Polityka handlowa na terenach dużych miast

Handel jest podstawą obrotu pieniędzmi. Te z kolei są podstawą istnienia i rozwoju pojedynczych miast i miasteczek. Jeżeli w mieście jest dość dobrze rozbudowana i zorganizowana polityka handlowa, wówczas miasto rozwija się prężnie i dynamicznie. Społeczeństwo żyje w dobrych warunkach urbanistycznych oraz nie popada w nędzę. Polityka handlowa jest powodem szeregu następstw. Po pierwsze dzięki niej możemy codziennie rano kupić bułki w sklepie, po drugie mamy pracę (jesteśmy w większości ekspedientami i innymi pracownikami sklepów), po trzecie możemy dzięki ciężkiej pracy kupić wszystko o czym marzymy. Tym samym polityka handlowa jest pewnego rodzaju kołem zamachowym całej gospodarki miejskiej. Ważne w takim przypadku jest to, żeby na kierowniczych i zarządzających politycznymi decyzjami stanowiskach, urzędowali ludzie, którzy dokładnie znają się na takich sprawach. Wówczas wiele mało rozwiniętych obecnie miast, byłoby wielkimi aglomeracjami o bardzo dobrze ustawionej gospodarce handlowej.

Leave a Reply