//////

Społeczeństwo tradycyjne w obecnym czasie

Polska tradycja przez wiele osób wciąż jest dobrze strzeżona i kultywowana przy nadarzających się okazjach. Z reguły są to wszystkiego rodzaju święta kościelne, które od społeczności katolickiej wymagają pewnych zasad. Niestety społeczeństwo tradycyjne nie ma możliwości istnienia w większości miast. Jest to spowodowane zbyt dużym amalgamatem mieszkańców, którzy pochodzą z różnych rejonów świata. Tożsamość narodowościowa mieszkańców dużych aglomeracji jest na tyle zróżnicowana, że nie pozwala to na kształtowanie polskiej tradycji bez ingerencji nowoczesnych rozwiązań. Tradycyjne społeczeństwo wiąże się zwłaszcza z grupami osób mieszkającymi na wsiach, gdzie wciąż jest dość wysoki stopień kultywowania religijnych zasad. Coraz częściej do dużych miast Polski napływają różne nowości z zagranicy, które coraz częściej degradują nasze tradycyjne zasady. Poza tym głównymi osobami, które wciąż kultywują naszą tradycję są osoby starsze. Zapewne starają się wpajać młodym pokoleniom zasady tradycjonalizmu, jednakże to dla młodego społeczeństwa jest zbyt mało interesujące i ważne, z powodu coraz mniejszego stopnia patriotyzmu.

Leave a Reply