//////

ZAMKNIĘCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Ostatnim etapem procedury budżetowej jest rozliczenie wykonania bud­żetu państwa i ocena sposobu, w jaki Rząd wywiązywał się ze swych obo­wiązków organu odpowiedzialnego za wykonanie budżetu państwa. Przez procedurę zamknięcia roku budżetowego Sejm wykonuje swoje obowiązki kontrolne wobec Rządu, a obywatele otrzymują (a w każdym razie powinni otrzymać) pełną i zrozumiałą informację o tym, jak organy władzy państwo­wej gospodarowały powierzonymi jej środkami publicznymi. Zamknięcie roku budżetowego i rozliczenie wykonania budżetu pań­stwa jest też okazją do podsumowań szerszych — do oceny stanu finansów publicznych i do oceny kondycji całej gospodarki. 

Leave a Reply